Anunț înscriere la cursul postuniversitar al  Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca  –  „Multiculturalitate și multilingvism” pentru  profesorii din învățământul primar care predau la clasele de la secția română în care sunt școlarizați elevi aparținând minorităților naționale.