Obiectiv general#Competență și eficiență

Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru elevii din învățământul preuniversitar obligatoriu, aparținând minorităților naționale din România, asigurând accesul la un învățământ de calitate, prin formarea/dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, pe baza unor resurse de învățare moderne/atractive și a asigurării formării continue unitare și specifice a personalului didactic.

Prin învățământ de calitate, se vor avea în vedere respectarea următoarelor condiții:

1. Îmbunătățirea accesului la educație a copiilor și elevilor din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, prin formarea /dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română.

2. Crearea unui cadru pentru perfecționare a cadrelor didactice din mediul preuniversitar, în vederea dobândirii de cunoștințe transversale și crearea unui mediu de învățare propice pentru copii/elevi, în cadrul unităților și secțiilor cu predare în limbile minorităților naționale, în scopul reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, prin căi formale și non-formale.

3. Asigurarea măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la învățarea limbii române de către toți copiii/elevii care învață în unități de învățământ sau secții cu predare în limbile minorităților naționale, pentru prevenirea abandonului școlar, respectiv, în vederea îmbunătățirii șanselor de integrare a absolvenților pe piața muncii, prin abordarea eficientă a predării limbii române în grupele și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, la nivelul învățământului preuniversitar.