Primul workshop organizat în cadrul proiectului

”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”

București, 13-14 octombrie 2022

În perioada 13-14 octombrie 2022 s-a desfășurat la București primul workshop organizat în cadrul proiectului ”Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”- cod SMIS 2014+: 152864, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Prioritatea de investiții: 10i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusive la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.  

Scopul acestui atelier a fost asigurarea informării decidenților de politici educaționale, a experților și a partenerilor educaționali relevanți privind elaborarea unor resurse educaționale, necesare cadrelor didactice care predau la grupe sau clase de nivel preșcolar, primar, gimnazial/secundar inferior, resurse care contribuie direct sau indirect la dezvoltarea unor competențe de comunicare și înțelegere a limbii române de către elevii aparținând minorităților naționale.

La primul atelier organizat în cadrul proiectului a participat și a luat cuvântul dl. prof. Kallos Zoltán, secretar de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale, respectiv au mai participat și inspectori școlari generali, inspectori școlar general adjuncți și inspectori școlari responsabili cu învățământul în limba minorităților naționale din județele în care funcționează grupe/clase/secții/unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale.

În cadrul activităților din atelier experții elaborare resurse educaționale angajate la nivelul  parteneriatului,  împreună cu experții validare resurse educaționale ale Ministerului Educației, în conlucrare cu managerul de proiect, dna. Delia Gavra și cei doi coordonatori ai partenerilor dl. Bántó Norbert (P2 – C.F.C.L.M.) și dl. Ferencz-Salamon Alpár-László (P3-C.C.D.HR.) au discutat aspecte tehnice privind procedurile de elaborare și publicare de ghiduri metodologice pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română si bilingve (limba română-limba maternă), ca resurse de predare-învățare pentru cadrele didactice precum si privind elaborarea și publicarea de resurse educaționale – auxiliare didactice și CDȘ – resurse educaționale pentru copii și elevi.

Noutati 6
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
13
12
15
14
16
previous arrow
next arrow