Obiective specifice #Competență și eficiență

Obiectivul specific 1 

Acest obiectiv specific răspunde politicilor naționale și europene privind dezvoltarea și promovarea resurselor educaționale deschise. În cadrul proiectului se va dezvolta o platformă de învățare, care va facilita accesul liber al cadrelor didactice interesate la resursele educaționale realizate în cadrul proiectului (ghiduri metodologice, auxiliare didactice, CDȘ-uri), respectiv accesul copiilor și elevilor la auxiliare didactice și CDȘ-uri interactive, menite să determine creșterea interesului pentru educație a acestora. Acest obiectiv contribuie la creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe.

Obiectivul specific 2

În vederea atingerii obiectivului, se propun 3 programe de formare continuă pentru formarea formatorilor (online, în manieră sincron și asincron), 6 programe de formare continuă a cadrelor didactice care predau limba română copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale, care urmăresc formarea/dezvoltarea competențelor de predare a limbii române și o programă de formare continuă a cadrelor didactice care predau la secția română copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale.

Obiectivul specific 3

Acest obiectiv va contribui la asigurarea oportunităților egale pentru copiii cu risc de abandon școlar, formarea cadrelor didactice în aria dezvoltării de măsuri de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, pentru copiii cu risc ridicat de abandon, dezvoltarea de resurse și materiale noi de învățare.