PRINCIPII ORIZONTALE PRIN #COMPETENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ

Prin proiectul nostru, respectăm EGALITATEA DE ȘANSE!

 

Principiul egalității de gen este aplicat în toate etapele implementării proiectului „Competență şi eficiență în predarea limbii române copiilor şi elevilor aparținând minorităților naționale din România” prin acțiuni specifice. Pe parcursul implementării proiectului, respectăm legislația în vigoare privind egalitatea de gen, fiind urmărite principiul egalității între femei și bărbați, asigurând oportunități egale pentru toți cetățenii, fără discriminare.

Proiectul promovează principiul nediscriminării, în contextul tratamentului egal și al accesului la toate activitățile vizate. Ne angajăm să respectăm legislația anti-discriminare atât în relația cu beneficiarii proiectului, cât și în relația cu angajații, prin politicile și practicile de management și resurse umane. 

Pe întreaga durată de implementare a proiectului, respectăm egalitatea de șanse și tratament și nu promovăm sau provocăm nicio formă de discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Principiul accesibilității tuturor persoanelor la servicii, spații și infrastructură este respectat pe tot parcursul implementării activităților din proiect, în condiții de egalitate. Facilităm accesul persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora la informație, asigurând protejarea și exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale, promovarea respectului pentru demnitate și garantarea drepturilor acestora.

Proiectul contribuie la gestionarea efectelor schimbărilor demografice prin creșterea oportunităților de formare a elevilor din grupuri vulnerabile și a profesorilor, conform principiului centrării pe competențe. Oportunitățile de angajare și de formare în proiect se vor adresa atât persoanelor tinere, cât și celor vârstnice.

Prin implementarea proiectului nostru, contribuim la DEZVOLTAREA DURABILĂ!

Proiectul contribuie la obținerea dezvoltării durabile, în sensul în care toate intervențiile sale sunt sustenabile și vor conduce în timp la asigurarea unor condiții mai bune de viață și de muncă a angajaților instituțiilor implicate. 

Toate echipamentele achiziționate vor fi eficiente din punctul de vedere al consumului, investiția contribuind astfel la protecția mediului înconjurător. Proiectul susține dezvoltarea economică echilibrată și echitabilă prin utilizarea eficientă a resurselor cu nivel înalt de protecție a mediului.