GRUPUL-ȚINTĂ #COMPETENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ

Proiectul oferă un proces complex de sprijin adresat, pe de o parte, cadrelor didactice care predau disciplinele Comunicare în limba română, în școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale, Limba și literatura română pentru clase din școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale și domeniul de dezvoltare a limbajului și a comunicării în limba română în grădinițe din zonele cu populație școlară aparținând minorităților naționale și, pe de altă parte, copiilor și elevilor, prin facilitarea accesului și pilotarea unor resurse educaționale relevante, menite să asigure  creștere calitativă a procesului instructiv-educativ și integrarea mai bună a școlarilor și preșcolarilor aparținând minorităților naționale, în vederea reducerii abandonului școlar.

Grupul țintă a proiectului „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor aparținând minorităților naționale din România” este alcătuit din:

-150 de cadre didactice care vor fi certificați ca formatori naționali,

-40 de profesori din învățământul primar care predau la secția română și au în clasă elevi aparținând minorităților naționale,

-2300 de profesori pentru învățământul preșcolar care vor participa la programele de formare acreditate,  

-3000 de profesori pentru învățământul primar participanți la programele de formare acreditate,  

-700 de profesori de limba română pentru învățământul gimnazial/secundar inferior formați prin programele de formare acreditate,

-un număr de 370 de elevi din ciclul primar și gimnazial, care vor participa la pilotarea CDȘ-lor dezvoltate prin proiect.