De ce e nevoie de Competență si eficiență?  

Implementarea principiului egalității de șanse în educație, prin îmbunătățirea performanțelor educaționale, a abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor și prin accesul neîngrădit la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv, reprezintă o premisă definitorie a procesului educațional din România și o prioritate a ME.

În 20 de județe din România se desfășoară învățământ cu predare în limba maternă pentru 11 minorități naționale: maghiară, germană, bulgară, cehă, croată, italiană, polonă, romani, sârbă, slovacă, ucraineană. În 40 de județe și în municipiul București, elevii aparținând a 14 minorități naționale beneficiază de învățarea limbii materne prin studiul limbii conform art. 45 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – romani, neogreacă, rusă, turcă, ucraineană, polonă, cehă, croată, sârbă, maghiară, bulgară, slovacă, armeană, cuprinzând aproximativ 40.000 copii/elevi, din care aproape jumătate aparțin minorității rome.

În clasele cu predare în limba maghiară s-a evidențiat o situație alarmantă privind dificultățile, mai ales în școlile din mediul rural, în ceea ce privește comunicarea în limba română, atât oral, cât și în scris, din cauza vocabularului sărac al elevilor, ca urmare a contactului minim cu limba română (doar la orele de limba română).

Mediul rural continuă să rămână în situație defavorizată. Toate rezultatele înregistrate în mediul rural sunt mai slabe decât cele înregistrate în mediul urban. De aceea, se impune creșterea calității educației în școlile rurale.

Aceste aspecte negative au la bază disfuncțiile evidente provocate de lipsa posibilităților de comunicare în limba română în afara unităților de învățământ. Problema se regăsește în rândul tuturor minorităților etnice din România, dar mai slab evidențiată pentru unele minorități etnice cu număr de copii/ elevi scăzut, procentul acestor populații fiind mai mic.

O importanță deosebită în atingerea obiectivelor proiectului o are sprijinirea elevilor care provin din comunități etnice care întâmpină dificultăți de exprimare, întrucât efectele generate de acest aspect au impact asupra tuturor disciplinelor studiate. Din rapoartele și analizele realizate la nivel național de către responsabilii pentru învățământul minorităților naționale, se constată că: elevii care învață toate disciplinele în limba maternă au rezultate bune la toate disciplinele din trunchiul comun, dar rezultate foarte slabe la disciplinele Comunicare în limba română pentru școlile si secțiile cu predare în limbile minorităților naționale și Limba și literatura română pentru școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale, așa cum reiese si din statistica națională a examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat. 

Copiii/elevii aparținând minorităților naționale, care nu au posibilitatea de a se înscrie în grupe/clase cu predare în limba minorității respective și sunt înscriși în grupe/clase cu predare în limba română, au dificultăți de integrare la grădiniță și clasele primare, dificultăți de comunicare despre cultura și religia proprie și de înțelegere a informațiilor învățate.

Proiectul reprezintă o intervenție majoră de susținere/îmbunătățire a calității și relevanței curriculumului național pe întreaga axă de formare a competențelor de comunicare în limba română (învățământ preșcolar, învățământ obligatoriu), ca premisă pentru o învățare motivantă și eficientă care să conducă la dezvoltarea unor competențe-cheie pe parcursul întregii vieți.

Din această perspectivă, intervențiile prevăzute în prezentul proiect creează condiții pentru îmbunătățirea calității experiențelor de învățare ale elevilor, inclusiv ale celor aflați în situații de dezavantaj socioeconomic, ca o premisă necesară pentru succesul școlar, continuarea studiilor și reducerea abandonului școlar.