Activitatea 2 – FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 

A.2.1 Pregătirea activităților de formare continuă a cadrelor didactice care predau limba română la clase cu predare în limbile minorităților naționale

 

Subactivitatea cuprinde etape specifice de pregătire a programelor de formare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial/secundar inferior, pentru disciplinele: Curriculumul pentru educație timpurie, Comunicare în limba româna pentru școlile și secțiile cu predare în limbile minorităților naționale și Limba și literatura româna pentru școlile și secțiile cu predare în limbile minorităților naționale și pentru secțiile cu predare în limba română care școlarizează elevi aparținând minorităților naționale.

Subactivitatea vizează asigurarea cadrului formal de implementare a programelor de formare, acreditarea acestora și organizarea formării formatorilor.

Obiectivul principal al acestei subactivități este elaborarea și acreditarea în total a 10 programe de formare, din care 3 programe de formare de formatori și 7 programe de formare continuă a cadrelor didactice, nivel preșcolar, primar și gimnazial/secundar inferior, astfel:

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca elaborează și transmite spre acreditare 3 programe de formare de formatori:

Prin aceste 3 programe de formare vor fi certificați 150 de formatori naționali, care vor livra cele 6 programe de formare continuă cadrelor didactice care predau în unitățile de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Activitatea de formare va avea o componentă practică, ce va fi organizată în cadrul laboratorului lingvistic achiziționat în cadrul proiectului de către partenerul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Partenerii Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita (CCDHR) și Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea (CFCLM) elaborează și transmit spre acreditare:

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca elaborează și transmite spre acreditare:

A2.2. Formarea cadrelor didactice care predau limba română la clase cu predare în limbile minorităților naționale
În cadrul acestei subactivități, vor fi organizate sesiunile de formare continuă a celor 6040 de cadre didactice, astfel:
  • pentru 40 de profesori din învățământul primar care predau la secția română și au în clasă elevi aparținând minorităților naționale, susținută de către Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

și

  • pentru 6000 de cadre didactice care predau în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, livrate de către partenerii Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita (CCDHR) și Centrul pentru Formarea Continuă în Limbă Maghiară din Oradea (CFCLM)

Din totalul de 6000 de cadre didactice, structura formării pe nivel de învățământ se prezintă astfel:

  • 2300 de profesori pentru învățământul preșcolar formați, care vor parcurge 80 de ore de formare online sincron/asincron;
  • 3000 de profesori pentru învățământul primar formați, care vor parcurge 120 de ore de formare online sincron/asincron;
  • 700 de profesori de limba română pentru învățământul gimnazial/secundar inferior formați, care vor parcurge 120 de ore de formare online sincron/asincron.