Activitatea 4 – ASIGURAREA CADRULUI CONCEPTUAL UNITAR PRIN ELABORAREA ȘI PUBLICAREA UNUI STUDIU NAȚIONAL PRIVIND IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ÎN VEDEREA ÎNVĂȚĂRII LIMBII ROMÂNE DE CĂTRE COPIII ȘI ELEVII APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Această activitate vizează elaborarea unui studiu național privind impactul activităților proiectului în vederea învățării limbii române de către copiii și elevii aparținând minorităților naționale, document-reper în evaluarea activităților proiectului, asigurarea sustenabilității acestora, asigurării egalității de șanse și accesul la un învățământ de calitate.

Studiul național va cuprinde o analiză riguroasă a resurselor educaționale elaborate pentru asigurarea unui învățământ de calitate copiilor/elevilor aparținând minorităților naționale, realizat în colaborare de către beneficiarul Ministerul Educației și partenerul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Partenerul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va prezenta documentul în cadrul a 3 ateliere organizate de către Ministerul Educației, la care vor fi invitați și reprezentanți ai partenerilor Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea și Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita. În cadrul acestor ateliere, vor fi invitați să participe reprezentanți ai IȘJ/ISMB, CCD și alte persoane interesate aparținând societății civile. În urma acestor ateliere, se va finaliza documentul care va fi postat pe site-urile beneficiarului Ministerul Educației și a partenerilor spre consultare publică. Ulterior revizuirii documentului național, după încheierea procesului de consultare publică, acesta va fi transmis spre avizare către Ministerul Educației. Legalitatea studiului național privind impactul activității proiectului privind învățarea limbii române de către copiii și elevii aparținând minorităților naționale va fi asigurată prin asumarea acestuia de către Ministerul Educației, devenind document-cadru de evaluare a activităților proiectului.