Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea rusă

 

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea cehă

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea croată

 

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea slovacă

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea sârbă

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea romani

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea ucraineană

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea neogreacă

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea italiană

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea maghiară

Auxiliar didactic bilingv  – Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/VII-a, nivel gimnazial – minoritatea germană

Auxiliar didactic pentru disciplina Religie – cultul romano-catolic de limba maghiară – clasa a V-a

Auxiliar didactic pentru disciplina Religie – cultul romano-catolic de limba maghiară – clasa a VI-a

Auxiliar didactic pentru disciplina Religie – cultul romano-catolic de limba maghiară – clasa a VII-a

Auxiliar didactic pentru disciplina Religie – cultul romano-catolic de limba maghiară – clasa a VIII-a

Auxiliar didactic privind predarea limbii și literaturii române ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română – clasa a V-a

Curriculum la decizia școlii de tip aprofundare – Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – clasa a V-a

Auxiliar didactic privind predarea limbii și literaturii române ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română – clasa a VI-a

Curriculum la decizia școlii de tip aprofundare – Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – clasa a VI-a

Auxiliar didactic privind predarea limbii și literaturii române ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română – clasa a VII-a

Curriculum la decizia școlii de tip aprofundare – Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – clasa a VII-a

Auxiliar didactic privind predarea limbii și literaturii române ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română – clasa a VIII-a

Curriculum la decizia școlii de tip aprofundare – Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – clasa a VIII-a

Auxiliar didactic privind predarea limbii și literaturii române ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română – clasa a IX-a

Curriculum la decizia școlii de tip aprofundare – Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – clasa a IX-a

Auxiliar didactic privind predarea limbii și literaturii române ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română – clasa a X-a

Curriculum la decizia școlii de tip aprofundare – Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară – clasa a X-a