Curriculum la decizia școlii pentru clasele I și a II-a  – aprofundare
la disciplina 
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ pentru minorități

Auxiliar bilingv – rusă/slavonă-română – pentru disciplina Religie – cultul ortodox de rit vechi – clasa pregătitoare

Auxiliar bilingv – rusă/slavonă-română – pentru disciplina Religie – cultul ortodox de rit vechi – clasa a I-a

Auxiliar bilingv – rusă/slavonă-română – pentru disciplina Religie – cultul ortodox de rit vechi – clasa a II-a

Auxiliar bilingv – rusă/slavonă-română – pentru disciplina Religie – cultul ortodox de rit vechi – clasa a III-a

Auxiliar bilingv – rusă/slavonă-română – pentru disciplina Religie – cultul ortodox de rit vechi – clasa a IV-a

Auxiliar trilingv – turcă-tătară-română – pentru disciplina Religie – cultul musulman – clasa pregătitoare

Auxiliar trilingv – turcă-tătară-română – pentru disciplina Religie – cultul musulman – clasa a I-a

Auxiliar trilingv – turcă-tătară-română – pentru disciplina Religie – cultul musulman – clasa a II-a

Auxiliar trilingv – turcă-tătară-română – pentru disciplina Religie – cultul musulman – clasa a III-a

Auxiliar trilingv – turcă-tătară-română – pentru disciplina Religie – cultul musulman – clasa a IV-a

Auxiliar bilingv – în format bilingv tătară-română – Limba și cultura tătară în România, destinat minorității tătare, pentru clasele CP-IV, nivel primar.

Curriculum la decizia școlii asociat, în format bilingv tătară-română – Limba și cultura tătară în România, destinat minorității tătare, pentru clasele CP-IV, nivel primar.

Auxiliare didactice, ca instrumente de învățare, pentru elevi aparținând minorităților naționale, din învățământul primar, care nu au beneficiat de manuale școlare traduse în limba maternă la disciplinele de bază din trunchiul comun.

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică și explorarea mediului pentru
clasa a II-a – minoritatea cehă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică și explorarea mediului pentru
clasa a II-a – minoritatea sârbă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică și explorarea mediului pentru
clasa a II-a – minoritatea romani

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică și explorarea mediului pentru
clasa I și clasa a II-a – minoritatea ucraineană

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru
clasele a III-a și a IV-a minoritatea ucraineană

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru
clasele a III-a și a IV-a – minoritatea croată

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa a III-a –
minoritatea slovacă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa a III-a –
minoritatea sârbă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa a IV-a –
minoritatea sârbă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa a III-a –
minoritatea romă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa a IV-a –
minoritatea romă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa a IV-a –
minoritatea slovacă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică pentru clasa I – minoritatea romă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Matematică și explorarea mediului pentru
clasa I – minoritatea cehă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Științe ale naturii pentru clasa a III-a
– minoritatea slovacă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Științe ale naturii pentru clasa a IV-a
– minoritatea slovacă

Auxiliar didactic, ca instrument de învățare la Științe ale naturii pentru clasa a IV-a
– minoritatea romă

Auxiliardidactic, ca instrument de învățare la Științe ale naturii pentru clasele a
III-a și a IV-a – minoritatea ucraineană